Mapa del Sistema Sanitari de Catalunya
Mapa del Sistema Sanitari de Catalunya

El domini sanimap.confavc.cat és titularitat de la CONFEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS VEÏNALS DE CATALUNYA (CONFAVC), amb el NIF G-58964396. L’entitat consta inscrita al Registre d’Associacions i Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 113 de la secció 2ª. Les nostres dades de contacte són: carrer Doctor Aiguader, 18 de Barcelona (08003). Tf: +34 93 268 89 80. Email: confavc@confavc.cat.

Responsabilitat dels continguts i ús

La persona usuària adopta el compromís de fer un ús correcte de tots els serveis i continguts del lloc web, obligant-se a no danyar, canviar, ni modificar, en cap cas, el codi, les dades o els documents del lloc web, ni tampoc introduir en el nostre sistema cap mena de programari maliciós o dispositius que puguin alterar el servidor del lloc web ni els mitjans de protecció i seguretat. La CONFAVC ha adoptat les mesures de seguretat adients, segons l’estat actual de la tècnica, per tal de garantir el correcte funcionament del lloc web i evitar la generació de danys a les persones usuàries. La CONFAVC no es fa responsable de les pèrdues o perjudicis que es puguin generar a la persona usuària per virus informàtics, interferències, interrupcions, omissions, avaries, desconnexions, indisponibilitat del sistema o qualsevol altre comportament anòmal del lloc web. La Fundació podrà en qualsevol moment i sense previ avís, suspendre temporalment l’accés al lloc web per efectuar les modificacions i millores que estimi convenient i procedir al seu manteniment.

La Fundació no assumirà cap tipus de responsabilitat derivada o que se’n pugui derivar de la utilització per part de les persones usuàries dels continguts i informacions que constin al lloc web.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i els seus continguts són d’exclusiva propietat de la CONFAVC o s’ofereixen sota les convenients autoritzacions dels seus autors titulars, com a conseqüència dels acords subscrits amb tercers, i estan sotmesos a drets de propietat intel·lectual i industrial i protegits per la legislació nacional i internacional.

Els nostres continguts s’ofereixen sota la protecció d’una llicència Creative Commons, amb les següents atribucions: Reconeixement – No comercial – Compartir igual.

  • Reconeixement: en qualsevol explotació de l’obra autoritzada per la llicència caldrà reconèixer l’autoria.
  • No comercial: l’explotació de l’obra queda limitada a usos no comercials.
  • Compartir igual: l’explotació autoritzada inclou la creació d’obres derivades sempre que mantinguin la mateixa llicència en ser divulgades.

En aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la reutilització dels continguts sobre la gestió de l’entitat és lliure i no està subjecte a restriccions, sempre i quan no s’alteri el contingut de la informació reutilitzada ni es desnaturalitzi el sentit, i es citi la font de les dades i la data de la darrera actualització.